آخرین اخبار

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهراز خبرنگاران و اصحاب رسانه استان تجلیل نمودند.

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهراز خبرنگاران و اصحاب رسانه استان تجلیل نمودند.

۲۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۳:۰۹ اخبار
دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهراز خبرنگاران و اصحاب رسانه استان تجلیل نمودند.
جلسه رئیس واحد استانی با مدیر مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس

جلسه رئیس واحد استانی با مدیر مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس

۲۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۰ اخبار
جلسه رئیس واحد استانی با مدیر مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس
آغاز پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای دانشگاه جامع علمی کاربردی

آغاز پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای دانشگاه جامع علمی کاربردی

۲۲ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۸:۲۳ اخبار
آغاز پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای دانشگاه جامع علمی کاربردی
برگزاری کارگاه آموزشی فنون کاربردی مشاوره با رویکرد محیط های دانشجویی

برگزاری کارگاه آموزشی فنون کاربردی مشاوره با رویکرد محیط های دانشجویی

۲۰ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۵:۱۷ اخبار
برگزاری کارگاه آموزشی فنون کاربردی مشاوره با رویکرد محیط های دانشجویی
نشست رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر با مسئولین فرهنگی مراکز

نشست رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر با مسئولین فرهنگی مراکز

۱۷ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۳ اخبار
نشست رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر با مسئولین فرهنگی مراکز