آخرین اخبار

بازدید هیات نظارت واحد استان از مراکز تحت نظارت

بازدید هیات نظارت واحد استان از مراکز تحت نظارت

۰۱ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۸:۱۰ اخبار
بازدید هیات نظارت واحد استان از مراکز تحت نظارت
کسب مقام استان برتر در پنجمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت

کسب مقام استان برتر در پنجمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۴:۱۵ اخبار
کسب مقام استان برتر در پنجمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت
خبر ویدئویی جشنواره بین المللی پریسکه های خلیج فارس

خبر ویدئویی جشنواره بین المللی پریسکه های خلیج فارس

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۵:۱۸ اخبار
خبر ویدئویی جشنواره بین المللی پریسکه های خلیج فارس
برگزاری جشنواره بین المللی پریسکه های خلیج فارس

برگزاری جشنواره بین المللی پریسکه های خلیج فارس

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۵:۱۳ اخبار
برگزاری جشنواره بین المللی پریسکه های خلیج فارس
برپایی غرفه مرکز تحقیقات و آموزش علمی کاربردی جهادکشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر در نمایشگاه هفته مشاغل

برپایی غرفه مرکز تحقیقات و آموزش علمی کاربردی جهادکشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر در نمایشگاه هفته مشاغل

۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۴:۲۶ اخبار
برپایی غرفه مرکز تحقیقات و آموزش علمی کاربردی جهادکشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر در نمایشگاه هفته مشاغل