معرفی واحد استان

واحد دانشگاه جامع علمی-کاربردی در استان بوشهر نیز فعالیت خود را از نیمه دوم سال 1382 آغاز نمود. در زمان آغاز فعالیت واحد دانشگاه در استان فقط سه مرکز آموزشی در شهرستان بوشهر فعالیت داشتند اما در حال حاضر 20 مرکز آموزش علمی-کاربردی در سراسر استان تحت نظارت آن به فعالیت مشغول می باشند.  امید است با وجود پتانسیل‌های استان بوشهر در زمینه توسعه آموزش های علمی کاربردی، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، بازرگانی، صنایع دریایی، صنایع سیمان، کشاورزی، نخیلات، صنعت شیلات و آبزیان و میراث فرهنگی در پرتو اجرای بهینه سند راهبری در سال های پیش رو شاهد پیشرفت بیش از پیش آموزش های علمی کاربردی در استان بوشهر باشیم.

تعداد کل دانشجویان (در حال حاضر ) : 11137 ( بیش از 20 % جمعیت دانشجویی استان مربوط به دانشگاه جامع علمی کاربردی استان می باشد )

* نسبت این تعداد دانشجو به  استان قابل ملاحظه می باشد که باعث شده دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر از لحاظ نسبت تعداد دانشجو به جمعیت استان،در میان دانشگاه های علمی کاربردی  سایر استان ها در سال 92 رتبه نخست را کسب نماید.

*از لحاظ میزان استقبال : نسبت تعداد دانشجویان جذب شده به جمیعت استان قابل ملاحظه می باشد . این نسبت باعث شده که دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر از لحاظ استقبال برای ورود به دانشگاه درمیان دانشگا های علمی کاربردی سایر استان ها نیز در سال 92  دارای رتبه اول باشد.

* از مهرماه سال 93 مرکز علمی کاربردی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی در 4 رشته فرآوری، ذخیره سازی، انتقال گاز و کنترل پساب های صنعتی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو پذیرفت و بیشتر این عزیزان فارغ التحصیل شده و یا در مرحله شرف فارغ التحصیلی هستند.

تعداد بازدید:۴۷۷۴