سخن سرپرست دانشگاه

تعداد بازدید:۵۹۶

به نام خدا

 

به رغم توسعه کمّی مراکز علمی کاربردی در سطح کشور و استان، در بسیاری از زمینه‌ها کاستی­ هایی وجود دارد که با توجه به پتانسیل‌های موجود، لازم است اقداماتی مناسب و درخور شأن یک مرکز آموزش عالی در ابعاد مختلف آموزشی و مهارتی صورت گیرد تا شاخص‌های اصلی دانشگاه بهبود یابد.

ریزش مخاطبین در مراکز موجود، تهدید و بحرانی است که با تدبیر مناسب باید به فرصت تبدیل نمود. آسیب­ شناسی عملکردهای گذشته، شناسایی و برآورده نمودن نیازهای کنونی و آتی جامعه در توسعه منابع انسانی، به­ ویژه در حوزه­ های فنی و تخصصی، خدمات و کشاورزی، به منظور جذب مخاطب، از اقداماتی است که باید در برنامه­ ریزی و اجرا مورد توجه قرار گیرد.

 ماندگاری و توسعه مراکز موجود در استان، مستلزم توجه ویژه به اسناد بالادستی، برنامه­ های توسعه­ ای، آمایش آموزش عالی، اهداف کلان دانشگاه جامع علمی کاربردی، و آمایش سرزمینی است. بررسی، آشنایی و انتخاب کاربست­ های موجود در برنامه­ های یاد شده، نقش تأثیرگذاری در مانایی و پویایی هر مرکز دارد. با توجه به مأموریت­­ های دانشگاه، باید توسعه منابع انسانی با رویکرد کارآمدی و خوداتکایی دانش ­آموختگان در حوزه اشتغال و تولید کار هدف­ گذاری شود.

بهبود کیفیت عملکرد یک سیستم مستلزم وجود نظم و انضباط و پایش مداوم عملکرد آن سیستم و بازخورد پایش­­ ها در ارتقاء نقاط قوت و تبدیل نقاط ضعف به قوت است. هم­چنین با شناسایی تهدیدها و فرصت­ های پیرامونی، آینده­­ نگاری و ارزیابی سناریوهای متنوع   برای  پیش­برد اهداف را باید در دستور کار قرار داد. بر این اساس باید پیشرانه­ ها و فرآیندهای اجرایی متناسب با اهداف و مأموریت­ های سیستم را طراحی و اجرا نمود.

به این منظور واحد استانی، فعالیت خود را بر محورهای ذیل متمرکز می­نماید:

  1.  ایجاد بستر مناسب برای توسعه فعالیت ­های  متناسب با اهداف تدوین شده دانشگاه برای مراکز
  2.  شناسایی ظرفیت­ ها و پتانسیل­ های توسعه فعالیت­ های مهارت ­محور با توجه به مزیت­ های استان
  3. تدوین شاخص­ های پیشران و نظارت دقیق بر ارتقای کمی، کیفی، و سلامت آموزش­ های کاربردی در مراکز
  4.  استفاده از نظرات خبرگانی در ارتقا جایگاه دانشگاه
  5.  تأکید بر فعالیت­ های برنامه­ محور و مأموریت ­گرای هر مرکز
  6. اهتمام جدّی در اجرای دوره­ های پودمانی، استارت ­آپ­ها، و توسعه خوشه­ های فناور در مراکز با تکیه بر شناسایی             فرصت­ های بیان شده در برنامه آمایش سرزمینی استان و نیازسنجی
  7. تدوین ساز و کار مناسب به منظور ارزیابی بازخورد عملکرد دانشگاه در جامعه.

 

 

دکترفضل الله لک

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی

استان بوشهر

 

 

 

آخرین ویرایش۰۸ اسفند ۱۴۰۰