روسای واحد استانی از ابتدا تا کنون

تعداد بازدید:۲۴۷

1- مهندس عبدالله آورا از سال 82 تا 88

                                                    

2- دکتر فضل الله لک از سال 88 تا95

                                                      

3- دکتر حسین اسکندری از سال 95 تا 99

                                                   

4- دکتر شبیر اشکپور مطلق از سال 99

                                                

آخرین ویرایش۰۷ تیر ۱۳۹۹