مالی و اداری

تعداد بازدید:۱۷۸۴

اداری و مالی

سرپرست اداره مالی ، اداری و پشتیبانی و عامل مالی : آقای مهدی صداقت جو

33448322

داخلی : 4

کارشناس امور مالی : آقای سید علیرضا حسینی

33448322 داخلی 4

اهم وظایف و خدمات

1- پشتیبانی و رفاهی

الف: پشتیبانی برنامه های مختلف

ب: کمک در برگزاری برنامه های مختلف

ج: انعقاد تفاهم نامه با مجموعه های تفریحی و مناسبات مختلف

2- مالی

الف: ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی بخش مالی و اداری دفتر مرکزی به مراکز علمی کاربردی تحت نظارت

ب: انجام کلیه عملیات مالی وحسابداری شامل احتساب و پرداخت دستمزد پرسنل، انجام کلیه امور مربوط به حضور و غیاب، مرخصی ،وام و.... پرسنل

ج: کنترل عملیات مالی مربوط به دانش آموختگان مراکزتحت نظارت

 • ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی بخش مالی و اداری دفتر مرکزی به مراکز علمی کاربردی تحت نظارت.
 • انجام کلیه عملیات مالی وحسابداری شامل احتساب و پرداخت دستمزد پرسنل، انجام کلیه امور مربوط به حضور و غیاب، مرخصی ،وام و.... پرسنل
 • کنترل عملیات مالی مربوط به دانش آموختگان مراکزتحت نظارت

 

       شرح اهم وظایف :

 • انجام کلیه امور مالی واحد استان با رعایت قوانین و مقررات مالی و معاملاتی دانشگاه.
 • تهیه و تنظیم اطلاعات مالی و دفاتر در حوزه‌های مختلف دریافت‌ها، پرداخت‌ها، تعهدات و اعتبارات.
 • تهیه و تنظیم بودجه سالانه واحد استان.
 • مصرف اعتبارات واحد استان طبق بودجه تفصیلی مصوب.
 • تنظیم حساب درآمدها و هزینه‌ها و محاسبات کل و تهیه گزارش عملیاتی مالی جهت ارسال به مراجع ذی‌ربط.
 • رسیدگی به حساب‌های بانکی واحد استان و تهیه صورت مغایرت.
 • تهیه، تنظیم و نگهداری پرونده پرسنلی کارکنان واحد استان.
 • نگهداری، تعمیر و حراست از ساختمان، تاسیسات، تجهیزات و سایر وسایل واحد استان.
 • برنامه‌ریزی و نظارت بر ارائه تسهیلات اجتماعی و رفاهی به اعضای دانشگاه.
 • کنترل و نظارت بر امر حضور و غیاب کارکنان واحد استان.
 • انجام تدارکات و تامین تجهیزات مورد نیاز واحد استان در چارچوب قوانین و مقررات.

 

آخرین ویرایش۲۵ خرداد ۱۳۹۹