آخرین اخبار

دومین جلسه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر در سال ۹۹ برگزار شد

دومین جلسه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر در سال ۹۹ برگزار شد

۰۳ آبان ۱۳۹۹ | ۱۳:۵۳ اخبار
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر، دومین جلسه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر روز شنبه ۳ آبان ماه سال جاری در سالن جلسات دانشگاه با حضور اکثریت اعضاء برگزار گردید . اعضاء شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه در خصوص آخرین موارد نظارتی و آموزشی مراکز آموزشی علمی کاربردی استان به بحث ، تبادل نظر و تصمیم گیری پرداختند.
نشست سرپرست دانشگاه با رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی مستقر در شهرستان بوشهر برگزار شد

نشست سرپرست دانشگاه با رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی مستقر در شهرستان بوشهر برگزار شد

۳۰ مهر ۱۳۹۹ | ۰۸:۵۸ اخبار
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی بوشهر ، نشست دکتر شبیر اشکپور مطلق سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی و معاونین واحد استانی بوشهر با رؤسا و معاونین آموزشی مراکز آموزش علمی کاربردی مستقر در شهرستان بوشهر با حضور مهندس خزان معاون شرکت شهرک های صنعتی استان بوشهر با محوریت مسائل آموزشی ، روز سه شنبه مورخ ۲۹ مهر ماه سال جاری در سالن جلسات دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان بوشهر برگزار شد.
پنجمین جلسه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر در سال ۹۹ برگزار شد

پنجمین جلسه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر در سال ۹۹ برگزار شد

۲۸ مهر ۱۳۹۹ | ۱۰:۳۳ اخبار
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر ، پنجمین جلسه شورای پژوهش و فناوری واحد استانی بوشهر در سال ۹۹ با حضور اعضاء ، مسئولین دفاتر کارآفرینی و نوآوری مراکز آموزش علمی کاربردی استان و حضور ویدئو کنفرانسی دکتر موسی زاده مدیرکل دفترنوآوری ، فناوری و تجاری سازی دانشگاه در روز سه شنبه ۲۲ مهر ماه سال جاری در محل سالن کنفرانس واحد استانی برگزار شد.