آخرین اخبار

برگزاری جلسه هیأت اجرایی جذب دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر

برگزاری جلسه هیأت اجرایی جذب دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر

۲۵ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۵:۳۱ اخبار
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر، سومین جلسه هیأت اجرایی جذب واحد استانی بوشهر روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ تشکیل شده و نتایج طرح ساماندهی مدرسان مراکز تحت نظارت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
برگزاری جلسه کمیته انظباطی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر

برگزاری جلسه کمیته انظباطی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر

۲۱ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۰:۵۷ اخبار
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر ، در روز سه شنبه مورخ ۹۷/۱۲/۲۱ جلسه کمیته انظباطی دانشگاه با حضور ریاست دانشگاه و اعضاء کمیته انظباطی در سالن جلسات واحد استان برگزارگردید .