آخرین اخبار

آغاز فرآیند انجام مصاحبه های تخصصی فراخوان تدریس سال ۹۹

آغاز فرآیند انجام مصاحبه های تخصصی فراخوان تدریس سال ۹۹

۲۹ دی ۱۳۹۹ | ۱۲:۳۸ اخبار
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر، فرآیند انجام مصاحبه های تخصصی و بررسی توانایی علمی متقاضیان تدریس در مراکز آموزش علمی کاربردی استان بوشهر، روز دوشنبه ۲۹ دی ماه ۹۹ آغاز گردید. شایان ذکر است در روز نخست، صلاحیت علمی متقاضیان تدریس گروه های روابط بین الملل، ایمنی و فناوری اطلاعات مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.