کمیته انضباطی

تعداد بازدید:۴۵۲

کمیته انضباطی بدوی استان

 • بررسی گزارشات واصله از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص دانشجویان دانشگاه ( حسب موارد اعلام تخلف یا اعلام جرائم )
 • ارسال دعوتنامه و مصاحبه حضوری از دانشجویانی که علیه آنان گزارش یا اعلام تخلف شده است.
 • رسیدگی به پرونده انضباطی دانشجویان در شورای بدوی انضباطی دانشجویان
 • رسیدگی به اعتراض دانشجویانی که پرونده انضباطی آنان در شورای حل اختلاف و ارشاد دانشجویی مراکز آموزشی رسیدگی و منجر به صدور رای شده است.
 • پاسخگویی به استعلام مراجع مختلف در خصوص سوابق و صلاحیت دانشجویان
 • رسیدگی و پیگیری برخی از پرونده های که به دلیل ضرورت و تشخیص شورای انضباطی نیاز به مشاوره ( مذهبی یا روانشناسی دارند.
 • نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات محیط دانشگاه و اردوهای دانشجویی از لحاظ رعایت قوانین و مقررات شرعی و قانونی
 • رسیدگی به جرائم عمومی دانشگاه
 • رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداری از قبیل ( تقلب، اخلال و یا وقفه در برنامه های دانشگاه یا خوابگاه ، ایراد خسارت به اموال دانشگاه یا خوابگاه دانشگاه
 • رسیدگی به تخلفات اخلاقی از قبیل ( استعمال دخانیات و موارد مخدر استفاده از نوارهای ویدئویی و یا صوتی غیر مجاز ، استفاده از مشروبات الکلی ، عدم رعایت پوشش اسلامی یا آرایش، تشکیل یا شرکت در جلسات نامشروع و بطور کلی عدم رعایت شئون دانشجویی
 • رسیدگی به تخلفات سیاسی ( توهین به شعائر اسلامی یا ملی، ارتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی ، ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه
 • رسیدگی به تخلفاتی که خارج از محیط دانشگاه صورت می گیرد به حیثیت شئون دانشگاهیان لطمه وارد می آمورد
 • ارتباط با خانواده دانشجویان ( حضوری ، مکاتبه ای یا مکالمه ای )

ترکیب اعضای شورای حل اختلاف و ارشاد دانشجویی مراکز آموزش علمی کاربردی استان بوشهر

 • رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی به عنوان رئیس شورای حل اختلاف و ارشاد دانشجویی
 • مسئول دفتر مشاوره مرکز آموزش به عنوان عضو شورا
 • مدرس تمام وقت به عنوان عضو شورا
 • مدرس معارف به عنوان عضو شورا

ترکیب اعضای شورای انضباطی بدوی واحد استانی

 • رئیس واحد استانی به عنوان رئیس شورا
 • یکی از کارشناس واحد استانی به عنوان دبیر شورا
 • یکی از روسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان به عنوان عضو شورا
 • یکی از مدرسان معارف به عنوان عضو مدرس شورا
 • یکی از دانشجویان مراکز آموزش علمی کاربردی استان با تأیید ریاست و حراست واحد استانی به عنوان عضو دانشجویی
آخرین ویرایش۰۸ تیر ۱۳۹۹