منشور اخلاقی کارکنان و حقوق شهروندی

تعداد بازدید:۲۵۹

     

منشور اخلاقی کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر

 مقام معظم رهبری ( دام عزه):

 « مؤثرترین سلاح ما سلاح ارتباطات رسانه ای است. سعی کنیم منصف و عادل باشیم و انسجام نظام را حفظ کنیم

خداوند رحمان و رحیم را شاکر و سپاسگزاریم که توفیق خدمت در محیط مقدس دانشگاه را عنایت فرمود . توفیقی که علاوه بر کسب روزی حلال، خدمت به برترینهای جامعه را نیز در بر دارد.
در این محیط مقدس برماست که به عنوان کارمندان دانشگاه جامع علمی کاربردی، تمامی همت و تلاش خود را به کار گرفته تا ارزشهای حاکم بر جامعه و دانشگاه را آنچنان که می بایست به منصه ظهور برسانیم.


از این رو متعهد می شویم:
• با در نظر داشتن نام و یاد خدای متعال و داشتن خلوص نیت، سعه صدر، صدق در رفتار و گفتار، شعائر اسلامی را سرلوحه کارهای خود قرار داده و در راستای سلامت اداری محیط کاری خود کوشا باشیم.
• در جهت توسعه همه جانبه و پایدار دانشگاه قدم برداشته و درتقویت غرور ملی و ارزشی کشورمان سهیم باشیم.
• با آگاهی از جایگاه تعلیم و تربیت در کامیابی بشر در ارتقاء این رکن اصلی رشد و بالندگی تلاش نماییم.
• به رعایت شأن و کرامت انسانی اساتید، همکاران، دانشجویان و ارباب رجوع متعهد و پایبند باشیم.
• با اعتقاد به اصل احترام متقابل، با خوشرویی، متانت و برخورد مناسب با مراجعان رفتار نماییم.
• با ظاهری آراسته و پوشش مناسب در محیط کار حاضر شویم. 
• با نیت پاک و ایمان به خداوند متعال در راستای سلامت اداری محیط کاری خود کوشا باشیم.
• خود را امانتدار و راز دار مراجعان دانسته و از افشای اسناد، مدارک و اطلاعات شخصی اساتید، دانشجویان و همکاران به دیگران خودداری نماییم.
• در ایجاد فرهنگ صرفه جویی همت گماشته و از هرگونه اسراف در اموال و امکانات خودداری نموده و در حفظ و استفاده صحیح آنها کوشا باشیم.
• در انجام وظایف نهایت دقت را کرده و با رعایت صداقت، انصاف، عدالت، ادب و نزاکت با برخوردی مشفقانه و مسئولانه به امور اساتید، دانشجویان و همکاران رسیدگی نماییم.
• همراه با احساس مسوولیت در برابر دانشگاه، وجدان کاری را که یکی از عوامل اساسی در افزایش بهره وری است. مد نظر داشته باشیم.
• در انجام امور بر اساس احترام به اصل مشارکت و رعایت سلسله مراتب اداری با همفکری در ارتقاء سطح کیفی خدمات و اصلاح روشهای کار کوشا باشیم.
• با کار وتلاش مستمر و بهره برداری از علم مدیریت و تجربه صاحبنظران در ایجاد یک محیط سالم به دور از تبعیض، تهمت، غیبت، شایعه پراکنی و... تلاش و کوشش نماییم.
• با باور و عمل به فرهنگ دینی و ملی و با تاکید بر رعایت تقوا و عدالت و اعتدال مسئولانه برای ارائه پاسخ مناسب و یا پذیرش پیشنهادها و انتقادات سازنده، نهایت تلاش و کوشش را به کار گیریم.
• مطابق با قوانین و ضوابط تعریف شده دانشگاه به موقع در محل کار حاضر شده و در انجام وظایف بدون اتلاف وقت کوشا باشیم.
• در جهت تحقق اهداف متعالی دانشگاه درکسب دانش و رشد و شکوفایی خود مجدانه تلاش می کنیم. 
و
اصول منشور اخلاقی را همواره مد نظر داشته و پیوسته رفتار و کردار خویش را در محیط کار با این اصول مورد سنجش قرار دهیم، به مسئولیت جمعی خود در خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی قزوین معتقد باشیم و با یاری خداوند تمام سعی و توان خود را برای عزت و سر بلندی بیش از پیش این مجموعه عظیم انسانی که حاصل سالها تلاش و کار صادقانه انسانهای بزرگ است به کار بندیم.


توفیق من (در هر کار)تنها با خدا است بر او توکل کرده ام و به درگاه او باز می گردم

                                                                                                 

                        

آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۳۹۹