سرپرست واحد استانی

تعداد بازدید:۳۹۰

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر

 دکتر فضل اله لک

شماره تماس دفتر : 33448389

 نام و نام خانوادگی:     فضل الله لک                     

مدرک تحصیلی:         عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دکتری تخصصی آمار

رتبه علمی :                 استادیار گروه آمار

پست الکترونیکی :    lak@pgu.ac.ir

شماره تماس :         07733448389

نمابر :                  07733448348

 

آخرین ویرایش۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱