آئین نامه ها و فرم ها

تعداد بازدید:۳۰۲۷

الگوی تهیه برنامه کاری مراکز رشد خوشه های فناوری  /file/download/page/1592886725-.pdf

آیین نامه تأسیس و صدور مجوز مراکز رشد خوشه های فناوری  /file/download/page/1592886657-.pdf

پرسشنامه تأسیس مراکز رشد جدید   /file/download/page/1592971597-.docx

سرفصل برنامه کاری ایجاد مراکز  /file/download/page/1592971700-.docx

نامه ابلاغ تاسیس مراکز رشد  /file/download/page/1592971763-.doc

فرمت پاورپوینت مرکز نوآوری /file/download/page/1592971976-format.pptx

پرسشنامه مراکز نوآوری  /file/download/page/1592972050-.docx

فرمت برنامه کاری مراکز نوآوری  /file/download/page/1592972100-.docx

سرفصل برنامه کاری برای صدور مجوز مرکز رشد خوشه فناوری  /file/download/page/1592886551-.pdf

دستورالعمل برگزاری کمپ کارآفرینی  /file/download/page/1592886502-.pdf

اساسنامه مراکز رشد خوشه های فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی  /file/download/page/1592886445-.pdf

آیین نامه شورای فناوری شبکه مراکز رشد خوشه های فناوری  /file/download/page/1592886324-.pdf

تشکیل کمیته و دفاتر کارآفرینی مراکز  /file/download/page/1592886226-.pdf

دستورالعمل کمیته کارآفرینی استان  /file/download/page/1592886182-.pdf

دستورالعمل خدمات مشاوره  /file/download/page/1592886143-.pdf

فلوچارت انجام مراحل فارغ التحصیلی  /file/download/page/1592886102-.pdf

آیین نامه تأسیس مراکز نوآوری  /file/download/page/1592886042-.pdf

شاخص های ارزیابی دفاتر کارآفرینی  /file/download/page/1592885938-.pdf

شیوه نامه انضباطی  /file/download/page/1592885826-.pdf

آیین نامه شتاب     /file/download/page/1592885667-.pdf

آیین نامه شورای پژوهش و فناوری واحدهای استانی  /file/download/page/1592887391-aeen-ostni.pdf
دانشگاه جامع علمی کاربردی

آیین نامه طرحهای پژوهشی  /file/download/page/1592888424-.pdf

فرم طرحهای پژوهشی  /file/download/page/1592888479-.docx

آیین نامه شورای پژوهش و فناوری مراکز آموزش علمی کاربردی تحت نظارت
واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی  /file/download/page/1592887320-aeen-marakez.pdf

دانلود فایل مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی

 

آخرین ویرایش۰۴ تیر ۱۳۹۹