بازدید هیأت نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر از مراکز علمی کاربردی شمال استان

۰۹ آبان ۱۳۹۷ | ۱۶:۱۵ کد : ۴۰۸۱۷ اخبار
تعداد بازدید:۹۹۲
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان هیات نظارت و ارزیابی استان از مراکز علمی کاربردی شمال استان بازدید نمود. این بازدیدها در جهت تائید امکانات با محوریت پذیرش دوره های بهمن به ریاست دکتر اسکندری رئیس واحد استان بعمل آمد.

نظر شما :