گزارش برگزاری اولین کارگاه آموزشی یک روزه روش تدریس و سه روزه دانش خانواده و جمعیت ویژه اساتید معارف دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر

۰۱ اسفند ۱۳۹۴ | ۱۳:۳۰ کد : ۵۸۷۸ اخبار
تعداد بازدید:۲۶۵
گزارش برگزاری اولین کارگاه آموزشی یک روزه روش تدریس و سه روزه دانش خانواده و جمعیت ویژه اساتید معارف دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر
گزارش برگزاری اولین کارگاه آموزشی یک روزه روش تدریس و سه روزه دانش خانواده و جمعیت ویژه اساتید معارف دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر


نظر شما :