بازدید جامع ادواری از مراکز فرماندهی انتظامی، فرهنگ و هنر نیکان فردوس لیان و جهاد دانشگاهی استان بوشهر

۱۲ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۳:۰۲ کد : ۶۲۵۴۵ اخبار
تعداد بازدید:۲۱۰

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر، هیأت بازدید کننده واحد استانی بوشهر در راستای تحقق نظارت بالینی از طریق پایش مستمر و بهبود کیفی فعالیت های عملکردی مراکز آموزش، مطابق با تقویم زمانی مشخص شده بازدیدهای جامع ادواری در طول سال 1401، در بازه زمانی 8 الی 12 مردادماه سال جاری از مراکز آموزش علمی کاربردی فرماندهی انتظامی استان بوشهر، فرهنگ و هنر نیکان فردوس لیان و جهاد دانشگاهی استان بازدید به عمل آورد .

در این بازدیدها، محورهای 7 گانه نظارتی به طور کامل رصد و پایش و در سامانه نظارت و ارزیابی دانشگاه ثبت می گردد . تدابیر تشویقی، حمایتی و ترغیبی لازم برای مراکز آموزش علمی کاربردی فعال و دارای بهبود عملکردی، از سوی این واحد استانی در طول فرآیندهای بازدیدهای مربوطه نیز پیش بینی شده است .


نظر شما :