اخبار - آرشیو

حضور چشمگیر دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر در کارگاه های گروه های جهادی در نوروز 95

حضور چشمگیر دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر در کارگاه های گروه های جهادی در نوروز 95

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر دکتر لک رئیس واحد استانی بوشهر، آقای ذوالفقار عباسی‌فر مسئول بسیج سازندگی سپاه امام صادق بوشهر و آقای آبشیرینی رئیس بسیج دانشجویی استان بوشهر روز دوشنبه مورخ 9/1/95 از کارگاه‌های جهادی استان بوشهر بازدید نمودند.

ادامه مطلب