اخبار - آرشیو

برگزاری هشتمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه در سال ۹۸

برگزاری هشتمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه در سال ۹۸ گالری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی استان بوشهر ، هشتمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه در سال۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷به ریاست دکتر حسین اسکندری و اعضاء شورای آموزشی دانشگاه در محل اتاق ریاست برگزار و در این جلسه حاضرین به بیان دیدگاه ها، نظرات و پیشنهادات خود پرداختند و در خصوص آخرین موارد و مسائل آموزشی مراکز علمی کاربردی استان به بحث و تبادل نظر پرداخته و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

ادامه مطلب
انعقاد تفاهم نامه چند جانبه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته با دانشگاههای استان

انعقاد تفاهم نامه چند جانبه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته با دانشگاههای استان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر ، در راستای تحقق اهداف مستقر در سند چشم انداز ، سیاست های کلی علم و فناوری و رونق تولید در جهت تقویت اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع پیشرفته و خدمات مبتنی بر علوم و فناوری های جدید و هم سو با اهداف صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته و نظر به سوابق ، تجارب و ظرفیت های استان بوشهر در زمینه صنایع پیشرفته ، تفاهم نامه چند جانبه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته با دانشگاههای استان بوشهر در روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۶ منعقد گردید .

ادامه مطلب