اخبار - آرشیو

دیدار ریاست دانشگاه با دبیر کارگروه ترویج ستاد نانو آقای مهندس احمدوند

دیدار ریاست دانشگاه با دبیر کارگروه ترویج ستاد نانو آقای مهندس احمدوند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی بوشهر در راستای تقویت و توسعه دوره های تک پودمانی در حوزه فناوری های نوین از جمله فناوری نانو و همچنین بررسی راههای همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان با ستاد ویژه فناوری نانو کشور در حوزه ترویج و رسوخ آن در صنعت بویژه نفت و گاز آقای دکتر اسکندری ریاست دانشگاه روز سیزدهم مردادماه در محل ستاد ویژه توسعه فناوری با آقای مهندس احمدوند دبیر کارگروه ترویج ستاد نانو دیدار و گفتگو کردند. در خاتمه تصمیمات لازم جهت عملیاتی کردن طرح های مشترک اتخاذ گردید.

ادامه مطلب