اخبار - آرشیو

برگزاری دومین دوره آموزشی مهارتهای عمومی تربیت مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر

برگزاری دومین دوره آموزشی مهارتهای عمومی تربیت مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر، دومین دوره آموزشی مهارتهای عمومی تربیت مدرس در استان بوشهر روز چهارشنبه مورخ 5/12/94 ساعت 8 صبح با حضور 50 نفر از مدرسان مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر بوشهر و کارکنان واحد استانی در سالن جلسات خانه معلم شهر بوشهر آغاز به کار کرد.

ادامه مطلب
گزارش برگزاری اولین کارگاه آموزشی یک روزه روش تدریس و سه روزه دانش خانواده و جمعیت ویژه اساتید معارف دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر

گزارش برگزاری اولین کارگاه آموزشی یک روزه روش تدریس و سه روزه دانش خانواده و جمعیت ویژه اساتید معارف دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر

گزارش برگزاری اولین کارگاه آموزشی یک روزه روش تدریس و سه روزه دانش خانواده و جمعیت ویژه اساتید معارف دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر

ادامه مطلب