اخبار - آرشیو

برگزاری سمینار پیوند دانشگاه و صنعت

برگزاری سمینار پیوند دانشگاه و صنعت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان بوشهر، سمینار پیوند دانشگاه و صنعت با حضور پرفسور فتوحی رییس دانشگاه صنعتی شریف در روز پنج شنبه 06/08/1395 در محل سالن دانشکده نفت و گاز دانشگاه خلیج فارس برگزار می گردد.

ادامه مطلب