اخبار

کارگاه آموزشی سطح بندی مراکز آموزش علمی کاربردی تحت نظارت واحد استانی بوشهر برگزار شد.
کارگاه آموزشی سطح بندی مراکز آموزش علمی کاربردی تحت نظارت واحد استانی بوشهر برگزار شد.

کارگاه آموزشی سطح بندی مراکز آموزش علمی کاربردی تحت نظارت واحد استانی بوشهر برگزار شد. مدیریت گالری

کارگاه آموزشی سطح بندی مراکز آموزش علمی کاربردی تحت نظارت واحد استانی بوشهر برگزار شد.

ادامه مطلب
انتصاب رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر به عنوان عضو شورای پژوهش منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در سال ۱۳۹۷
انتصاب رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر به عنوان عضو شورای پژوهش منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در سال ۱۳۹۷

انتصاب رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر به عنوان عضو شورای پژوهش منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در سال ۱۳۹۷

انتصاب رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر به عنوان عضو شورای پژوهش منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در سال ۱۳۹۷

ادامه مطلب
بازدید سرزده تیم نظارتی واحد استانی از حوزه های امتحانی مراکز آموزش علمی کاربردی
بازدید سرزده تیم نظارتی واحد استانی از حوزه های امتحانی مراکز آموزش علمی کاربردی

بازدید سرزده تیم نظارتی واحد استانی از حوزه های امتحانی مراکز آموزش علمی کاربردی مدیریت گالری

بازدید سرزده تیم نظارتی واحد استانی از حوزه های امتحانی مراکز آموزش علمی کاربردی

ادامه مطلب
بازدید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر از حوزه های امتحانی مراکز آموزشی تحت نظارت
بازدید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر از حوزه های امتحانی مراکز آموزشی تحت نظارت

بازدید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر از حوزه های امتحانی مراکز آموزشی تحت نظارت مدیریت گالری

بازدید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر از حوزه های امتحانی مراکز آموزشی تحت نظارت

ادامه مطلب
مسابقه پیامکی وصیت نامه امام خمینی (ره) به مناسبت سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران

مسابقه پیامکی وصیت نامه امام خمینی (ره) به مناسبت سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران

مسابقه پیامکی وصیت نامه امام خمینی (ره) به مناسبت سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران

ادامه مطلب